Kontakt

Spojená škola,

SNP 16,

083 01, Sabinov

email:

telefón: