Prvý ročník

GRAFICKÉ SYSTÉMY
VÝROBNÉ ZARIADENIA

Druhý ročník

GRAFICKÉ SYSTĚMY
VÝROBNÉ ZARIADENIA

Tretí ročník

AUTOMATIZÁCIA
ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Štvrtý ročník

AUTOMATIZÁCIA
ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Aktuálne pracujeme na prvom školskom slovensko – rómskom slovníku.                    K dispozícii na stiahnutie bezplatne.

 

Slovensko - rómsky
sabinovský školský slovník

Najpoužívanejšie slová a vety pri vyučovaní z regiónu Sabinov

Slovensky --------------------------- Rómsky

Ahoj!

Sadni si!

Ďakujem!

Si mudrá (mudrý)!

Si šikovné(ý) dievčatko (chlapec)!

Ahoj!

Beš tuke!

Najis tuke! Paľikerav

Sal goďaver (čhajori, muršoro)!

Sal bari lačhi čhajori
(baro lačho muršoro)!

Sadni si!

Beš tuke!

Skúsenosti
slová 85%